પાટીદારોના સંગઠન એસપીજી માં પડ્યા ભાગલા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

પાટીદારોના સંગઠન એસપીજી માં પડ્યા ભાગલા
અધ્યક્ષ લાલજી પટેલ સામે થયો બળવો
લાલજી પટેલ વિરુદ્ધ જઈ નવા હોદ્દેદારોની વરણી
લાલજી પટેલ ની સામે પડ્યા પૂર્વીન પટેલ

TejGujarati