આજે પોષી પૂનમ એટલે ભાઈ અને બહેનનો દિવસ..- સુચિતા ભટ્ટ “કલ્પનાના સુર. “

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

આ વ્રત જયારે અમે નાના હતા ત્યારે ખૂબ જ કરતા અને આખો દિવસ ભાઈ માટે ઉપવાસ કરતા સાંજ પડે એટલે ચાંદામામાની ઉગવાની રાહ જોતા પછી એક રોટલી લેતા એમાં એક નાનું કાણુ પાડીને ચાંદા મામા ને જોતા અને ભાઈની લાંબી ઉંમર અને સફળતા માટે ઈશ્વર ને પ્રાર્થના કરતા પછી ભાઈ ને ખૂબ જ પ્રેમથી પૂછતાં કે ભાઈ રમીએ કે જમીએ?

ત્યારે ભાઈ બહેનને વધારે હેરાન કરવા કહેતા કે જાઓ જાઓ રમો આમ પણ તમને બધા ને રમવાનો તો બહું શોખ છે ત્યારે નિરાશ થઇ જતા કે ભાઈ જ્યાં સુધી જમવાનું નહિ કે ત્યાં સુધી તો ભૂખ્યા જ રહેવું પડશે પણ ખબર નહિ થોડા સમય પછી એ જ ભાઈ બહેનને ભેટીને કહે બહેન આખો દિવસ તે મારાં માટે ઉપવાસ કાર્યો મારી સફળતા અને લાંબી ઉંમર માટે પ્રાર્થના કરી આ બધું એક બહેન સિવાય કોણ કરી શકે?

ગાંડી ચાલ જમીલે.. બહુ થયુ રમવાનું.. અને ભાઈ બેન નો પ્રેમ તો જોવો પછી થી ખબર પડે કે ભાઈએ પણ પોષી પૂનમ કરેલી..

બાળપણની ભાઈ બહેનની મીઠી યાદો.. સાસરે પણ દરેક દીકરીના કાન માં ગુજતી રહે છે…

પોષી પૂનમની દરેક ભાઈ બહેનને શુભેચ્છાઓ..

TejGujarati