કમલમ કોબા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પ્રમુખ. સી. આર.પાટીલની હાજરીમાં પ્રસિદ્ધ કલાકાર વિજય સુંવાળા ભાજપમાં જોડાયા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

કમલમ કોબા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પ્રમુખ. સી. આર.પાટીલની હાજરીમાં પ્રસિદ્ધ કલાકાર વિજય સુંવાળા ભાજપમાં જોડાયા

TejGujarati