અમદાવાદ ઓઢવમાંથી 100 જેટલી વિદેશી દારૂની બનાવટી મુદ્દામાલ ઝડપાયો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

અમદાવાદ ઓઢવમાંથી 100 જેટલી વિદેશી દારૂની બનાવટી મુદ્દામાલ ઝડપાયો

ઓઢવ પોલીસ દ્વારા ઝડપવામાં આવ્યો દારૂ

કન્ટેનરમાંથી ઝડપાયો દારૂ

TejGujarati