પત્રકાર અને CMOમા કામ કરનારા નિશીત ત્રિવેદીનુ આજે સવારે દુ:ખદ અવસાન ???

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

પત્રકાર અને રૂપાણી સરકારમા CMOમા કામ કરનારા ભાઇ નિશીત ત્રિવેદીનુ આજે સવારે દુ:ખદ અવસાન થયુ છે.???

TejGujarati