જામનગરમાં કોરોનાના કેસમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે આવો જામનગરના ડેપ્યુટી મેયર તપનભાઈ પરમાર દ્વારા પ્રજાને શું અપીલ કરવામાં આવી..

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

જામનગર

જામનગરમાં કોરોનાના કેસમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે આવો જામનગરના ડેપ્યુટી મેયર તપનભાઈ પરમાર દ્વારા પ્રજાને શું અપીલ કરવામાં આવી..

બાઈટ: તપન પરમાર, ડેપ્યુટી મેયર

TejGujarati