વિદ્યાસહાયકોની ભરતીને લઈને શિક્ષણમંત્રીની જાહેરાત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

વિદ્યાસહાયકોની ભરતીને લઈને શિક્ષણમંત્રીની જાહેરાત
ટૂંક સમયમાં 3300 વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામાં આવશે
ધોરણ 1થી 5માં 1300 વિદ્યાસહાયકોની ભરતી થશે
ધોરણ 6થી 8માં 2000 વિદ્યાસહાયકોની ભરતી થશે

TejGujarati