*Booster Dose ની પ્રજાલોજી*

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

*Booster Dose ની પ્રજાલોજી*

? Cowin.gov.in પર રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર નાખતાં જ આપણે લેવાના થતાં બૂસ્ટર ડોઝ ની તારીખ આવી જાય છે.

?આપણે અગાઉ લીધેલ બંને ડોઝ ની ડીટેઇલ્સ પણ આવી જાય છે.

? બૂસ્ટર ડોઝ લેવા માટે આપણા ઘર/ઑફિસની નજીકના હેલ્થ સેન્ટરની માહિતી પણ મળે છે.

*આજે જ બૂસ્ટર ડોઝ લઈએ, સલામત રહીએ*

??

TejGujarati