કોરોનાના વધતા કેસોને પગલે અમદાવાદની બે શાળા ઉદગમ અને ઝેબર સ્કૂલમાં ઓફલાઇન શિક્ષણ બંધ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

કોરોનાના વધતા કેસોને પગલે અમદાવાદની બે શાળા ઉદગમ અને ઝેબર સ્કૂલમાં ઓફલાઇન શિક્ષણ બંધ

TejGujarati