આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આશીર્વાદ પાઠવવા અમદાવાદના સાબરમતી રીવરફ્રન્ટ ખાતે આયોજિત સંત સંમેલન – ધર્માચાર્ય આશીર્વાદ સમારોહમાં હાજરી.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આશીર્વાદ પાઠવવા અમદાવાદના સાબરમતી રીવરફ્રન્ટ ખાતે આયોજિત સંત સંમેલન – ધર્માચાર્ય આશીર્વાદ સમારોહમાં હાજરી.

TejGujarati