ગુજરાત રાજ્યમાં ફરી કમોસમી વરસાદની આગાહી

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ગુજરાત રાજ્યમાં ફરી કમોસમી વરસાદની આગાહી

રાજ્યમાં 5 અને 6 જાન્યુઆરીના રોજ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી

બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, દ્વારકા, પોરબંદર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છમાં 5 અને 6 જાન્યુઆરીએ કમોસમી વરસાદ આગાહી…

TejGujarati