ઓમિક્રોન કેસ વધતા AMC એક્શનમાં, ચાંદલોડિયાના આઈસલેન્ડ સોસાયટી અને ચાંદખેડાની દિવ્ય જીવન સોસાયટીને માઈક્રોકન્ટેઇનમેન્ટમાં મુકાઈ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

ઓમિક્રોન કેસ વધતા AMC એક્શનમાં, ચાંદલોડિયાના આઈસલેન્ડ સોસાયટી અને ચાંદખેડાની દિવ્ય જીવન સોસાયટીને માઈક્રોકન્ટેઇનમેન્ટમાં મુકાઈ

TejGujarati