બે દિવસ પૂર્વે તાંઝાનિયા થી રાજકોટ આવેલ વિદ્યાર્થીનો ઓમિક્રોન રિપોર્ટ પોઝિટિવ ..

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

રાજકોટ જિલ્લામાં ઓમિક્રોનની એન્ટ્રી..

બે દિવસ પૂર્વે તાંઝાનિયા થી રાજકોટ આવેલ વિદ્યાર્થીનો ઓમિક્રોન રિપોર્ટ પોઝિટિવ ..

23 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનો ઓમિક્રોન રિપોર્ટ પોઝિટિવ

રાજકોટની યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી ઓમીક્રોન પોઝિટિવ✒️

TejGujarati