આણંદમાં લાકડાના પીઠામાં લાગેલી આગ કાબૂમાં પેટલાદના સુણાવ રોડ પર મોડી રાત્રે લાગી હતી આગની ઘટના પેટલાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

આણંદમાં લાકડાના પીઠામાં લાગેલી આગ કાબૂમાં પેટલાદના સુણાવ રોડ પર મોડી રાત્રે લાગી હતી આગની ઘટના પેટલાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો.

TejGujarati