કરોળિયાના જાળા ખુબ જોયા, એનું ઘર પહેલીવાર જોવા મળ્યું..!! બ્રેનલ ખત્રી.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

કરોળિયાના જાળા ખુબ જોયા, એનું ઘર પહેલીવાર જોવા મળ્યું..!! સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે વિકસાવેલ બાયો-ડાયવર્સીટી પાર્કની મુલાકાત વખતની તસ્વીર.

TejGujarati