બ્રેકિંગ ન્યૂઝ: ઉંઝાનાં MLA આશાબેન પટેલનું નિધન. અમદાવાદ ઝાયડસમાં લઇ રહ્યાં હતા સારવાર.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ:
ઉંઝાનાં MLA આશાબેન પટેલનું નિધન
અમદાવાદ ઝાયડસમાં લઇ રહ્યાં હતા સારવાર
ડેન્ગ્યૂને કારણે મલ્ટી ઓર્ગન ફેઇલ થતાં નિધન
ઝાયડસમાં ચાલી રહી હતી સારવાર

TejGujarati