ઓમીક્રોન વાઈરસ ને લઈ ને 11 જેટલા દેશો ને હાઈરિસ્ક દેશોમાં સમામવામાં આવ્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

ઓમીક્રોન વાઈરસ ને લઈ ને 11 જેટલા દેશો ને હાઈરિસ્ક દેશોમાં સમામવામાં આવ્યા જે દેશો માંથી વલસાડ જિલ્લામાં પરત ફરેલા તમામ 16 નાગરિકોને ક્વોરન્ટાઈન કરવામા આવ્યા

TejGujarati