શેરબજારની શરૂઆતમાં મોટો કડાકો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

શેરબજારની શરૂઆતમાં મોટો કડાકો
સેન્સેકસમાં 937 પોઇન્ટનો કડાકો
સેન્સેકસ 57858 પોઇન્ટ પર
નિફ્ટીમાં 240 પોઇન્ટનો કડાકો
નિફ્ટી 17297 પોઇન્ટ પર

TejGujarati