ગ્રામ પંચાયત ની ચૂંટણી ની તારીખો જાહેર

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ગ્રામ પંચાયત ની ચૂંટણી ની તારીખો જાહેર

10879 ગામો ની ચૂંટણી થશે….
6 ડિસેમ્બર ચૂંટણી ફોર્મ પરત ખેંચવાની તારીખ..
19 ડિસેમ્બર ના રોજ મતદાન થશે.
21 ડિસેમ્બર ના રોજ મત ગણતરી થશે..
17 પ્રાંત અધિકારીઓ મતદાન ની વ્યવસ્થા કરશે..

TejGujarati