અમદાવાદમાં રીક્ષા ચાલકોની મુશ્કેલી વધશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદમાં રીક્ષા ચાલકોની મુશ્કેલી વધશે,
મીટર વગરની રીક્ષા સામે થશે કાયદેસરની કાર્યવાહી
RTO અને ટ્રાફિક પોલીસ કરશે કાર્યવાહી
વધુ ભાડા લેતા રીક્ષા ચાલકો સામે પણ અમદાવાદ RTO કરશે કાર્યવાહી

TejGujarati