અમદાવાદમાં નોનવેજની લારીઓ હટાવવા આદેશ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

અમદાવાદમાં નોનવેજની લારીઓ હટાવવા આદેશ
જાહેર રસ્તાઓ પરથી નોનવેજની લારીઓ હટાવવા આદેશ
આવતીકાલથી AMC કડક રીતે અમલવારી કરશે

TejGujarati