અમરેલી-જાફરાબાદ બંદર ઓર લગાવાયું 1 નંબરનું સિગ્નલ……

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

બ્રેકીંગ…

અમરેલી-જાફરાબાદ બંદર ઓર લગાવાયું 1 નંબરનું સિગ્નલ……

અરબ સાગરમાં ડિપ્રેશન ઉભું થતા જાફરાબાદ બંદર પર 1 નંબરનું સિગ્નલ……

ડિપ્રેશનને લઈને વરસાદી વાતાવરણ સર્જવવાની શકયતાઓ…..

1 નંબરનું સિગ્નલ લાગતા દરિયામાં જોવા મળ્યો હળવો કરંટ…….

1 નંબરનું સિગ્નલ લાગતા માછીમારોની ચિંતામાં થયો વધારો…..

TejGujarati