કાજલ ફ્લેટના સભ્યો દ્વારા રંગોળી નું આયોજન….

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

કાજલ ફ્લેટ ના સભ્યો દ્વારા રંગોળી નું આયોજન….

ફ્લેટ ના સભ્યો વતી દરેક સભ્યો ને નવા વર્ષ ની દિવાળી તથા નવા વર્ષ ની હાર્દિક શુભકામના.

– મયુર રૂપાવટીયા

TejGujarati