અમદાવાદમાં આતંકી દહેશતને લઈ અલર્ટ, પોલીસ કમિશનરે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદમાં આતંકી દહેશતને લઈ અલર્ટ, પોલીસ કમિશનરે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું

TejGujarati