દિલીપ સંઘાણી બન્યા IFFCOના ચેરમેન

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

દિલીપ સંઘાણી બન્યા IFFCOના ચેરમેન
IFFCOના ચેરમેન બીએસ લકાઈના નિધન બાદથી પદ હતુ ખાલી
ઇફકોના ચેરમેન બી.એસ.લકાઈનું મૃત્યુ થતાં કલમ 44ની જોગવાઈ પ્રમાણે વાઈસ ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે…

TejGujarati