રાજ્યમાં લોક રક્ષક દળની ભરતીને લઇ મહત્વના અહેવાલ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

રાજ્યમાં લોક રક્ષક દળની ભરતીને લઇ મહત્વના અહેવાલ
શારીરિક કસોટી 1થી 10 ડિસેમ્બર વચ્ચે શરૂ થવાની સંભાવના
પોલીસ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષે આપી માહિતી

TejGujarati