શિવાંશ કેસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ:
શિવાંશ કેસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો
સચિને મહેંદીની ગળુ દબાવી કરી હતી હત્યા
શિવાંશની માતાની ગળું દબાવી હત્યા
પહેલાં માતાની હત્યા કરી
બાદમાં બાળકને સચિને તરછોડયો
હત્યા કરીને સચિન થયો હતો ફરાર

TejGujarati