બાળક કેસમાં હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ન્યૂઝ બ્રેકિંગ
બાળક કેસમાં હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન
બાળકનું સાચું નામ છે શિવાંશ
બાળકની ઉંમર આઠથી દસ માસની
પોલીસે 14 થી વધુ ટીમ બનાવી હતી
બાળક સચીનના પત્નીનું નથી
બાળકની માતા વિશે કોઈ સ્પષ્ટતા નહીં
190 થી વધુ પરિવારે બાળકને દત્તક લેવા કહ્યું
અનેક અધિકારીઓ પણ બાળક દત્તક લેવા તૈયાર

TejGujarati