ગોત્રી દુષ્કર્મ કેસમાં ભાગેડુ આરોપી અશોક જૈનને પાલીતાણા થી પકડી પાડતી ક્રાઇમબ્રાન્ચ વડોદરા શહેર.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

Big Breaking

ગોત્રી દુષ્કર્મ કેસમાં ભાગેડુ આરોપી અશોક જૈનને પાલીતાણા થી પકડી પાડતી ક્રાઇમબ્રાન્ચ વડોદરા શહેર.

TejGujarati