*?મા કાર્ડ? મા વાત્સલ્ય કાર્ડ કઢાવો ઘરે બેઠા*

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

*?મા કાર્ડ? મા વાત્સલ્ય કાર્ડ કઢાવો ઘરે બેઠા*

*?આ કાર્ડ ધારકો ને મળશે રૂપિયા ૫ લાખ સુધીની સારવાર મફતમાં..*
*?આ કાર્ડ કોઈ પણ હોસ્પિટલ માં ચાલશે..*
*?જુઓ શું શું ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે…*
*?વિગતવાર કાર્ડ કઢાવવાની માહિતી-????* https://bit.ly/3bjovT2

*?માત્ર બે જ દિવસ માં કાર્ડ તમારા ઘરે આવી જશે*
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
*?દરેક પરીવાર સુધી આ માહિતી પહોચાડો, કદાચ કોઈ ની જીંદગી બચી જશે?*
*તમારે ના જરૂર હોય તો આગળ મોકલો, કોઈને જરૂર કામ લાગશે*

TejGujarati