ગઈ કાલ રાત્રે અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદ ચાલુ. ઘણા વિસ્તારોમાં પડી રહ્યો હતો વરસાદ.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ગઈ કાલ રાત્રે અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદ ચાલુ. ઘણા વિસ્તારોમાં પડી રહ્યો હતો વરસાદ. અમદાવાદના વાડજ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ ચાલુ. હાલ 2 દિવસ છે વરસાદની આગાહી.

TejGujarati