અંબાજીમાં 5 હજારથી વધુ પોલીસ જવાનોનો બંદોબસ્તયાત્રધામ અંબાજીમાં મેળા પર મુકાયો છે પ્રતિબંધ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

આજે પવિત્ર ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી મંદિર ખાતે પગપાળા સંઘ અને યાત્રાળુંનો ધસારો
અંબાજીમાં 5 હજારથી વધુ પોલીસ જવાનોનો બંદોબસ્ત
યાત્રધામ અંબાજીમાં મેળા પર મુકાયો છે પ્રતિબંધ

TejGujarati