કચ્છના મુન્દ્રા પોર્ટ પર ઝડપાયેલા ડ્રગ્સ ની કિંમત 3500 કરોડ પહોંચી.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

કચ્છના મુન્દ્રા પોર્ટ પર ઝડપાયેલા ડ્રગ્સ ની કિંમત 3500 કરોડ પહોંચી. કનેક્શન શોધવા ગુજરાત એટીએસની ટિમ પહોંચી

TejGujarati