આજના મંત્રી મંડળમા સૌથી પહેલા ત્રિવેદી પછી જીતુ વાઘાણી પછી રાઘવજી શપથ લેશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

આજના મંત્રી મંડળમા સૌથી પહેલા ત્રિવેદી પછી જીતુ વાઘાણી પછી રાઘવજી શપથ લેશે.

TejGujarati