ગાંધીનગર : વિધાનસભ્ય અધ્યક્ષનું રાજીનામું

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ગાંધીનગર : વિધાનસભ્ય અધ્યક્ષનું રાજીનામું

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ આપ્યું રાજીનામું

મંત્રીપદ નું વિસ્તરણ થાય તે પૂર્વે આપ્યું રાજીનામું

TejGujarati