નર્મદા ડેમની વધતી જતી સપાટી ૧૨૦.૪૩ મીટરે પહોચી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં સૌથી વધુ સાગબારા તાલુકામાં-૩૭ મિ.મિ દોઢ ઇંચ .

અનેડેડીયાપાડા, તિલકવાડામા એક ઇંચ વરસાદ

નર્મદા ડેમની વધતી જતી સપાટી ૧૨૦.૪૩ મીટરે પહોચી

મોસમના કુલ વરસાદમાં દેડીયાપાડા તાલુકો–૧૦૮૦ મિ.મિ.
વરસાદ સાથે જિલ્લામાં મોખરે

નર્મદા જિલ્લામાં આજદિન સુધી સરેરાશ કુલ-૭૯૮ મિ.મિ વરસાદ નોંધાયો

રાજપીપલા,તા 13

નર્મદા જિલ્લામા છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં સૌથી વધુ સાગબારા તાલુકામાં-૩૭ મિ.મિ દોઢ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે જયારે
ડેડીયાપાડા, તિલકવાડામા એક ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

નર્મદા જિલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન સૌથી વધુ સાગબારા તાલુકામાં-૩૭ મિ.મિ. અને સૌથી ઓછો ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં-૦૩ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે તિલકવાડા તાલુકામાં–૨૯ મિ.મિ., દેડીયાપાડા તાલુકામાં-૨૩ મિ.મિ. અને નાંદોદ તાલુકામાં-૦૮ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો હોવાના અહેવાલ નર્મદા જિલ્લા પૂર નિયંત્રણ કક્ષ તરફથી પ્રાપ્ત થયાં છે. જિલ્લામાં આજદિન સુધી સરેરાશ કુલ-૭૯૮ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષના મોસમના કુલ વરસાદની આજદિન સુધીની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો દેડીયાપાડા તાલુકો-૧૦૮૦ મિ.મિ. વરસાદ સાથે જિલ્લામાં મોખરાનાં સ્થાને રહ્યો છે. જ્યારે તિલકવાડા તાલુકો-૯૪૩ મિ.મિ. સાથે દ્વિતિય સ્થાને, નાંદોદ તાલુકો-૭૪૧ મિ.મિ સાથે તૃતિય સ્થાને, સાગબારા તાલુકો-૬૭૪ મિ.મિ. સાથે ચોથા સ્થાને અને ગરૂડેશ્વર તાલુકો-૫૫૪ મિ.મિ. વરસાદ સાથે પાંચમા સ્થાને રહેવા પામ્યો છે. જિલ્લાના વિવિધ ડેમોની સપાટીની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો નર્મદા ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૩૮.૬૮ મીટરની સામે-૧૨૦.૪૩ મીટર, કરજણ ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૧૬.૧૧ મીટરની સામે-૧૧૧.૩૪ મીટર, નાના કાકડીઆંબા ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૮૭.૭૮ મીટરની સામે-૧૮૪.૩૫ મીટર અને ચોપડવાવ ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૮૭.૪૧ મીટરની સામે-૧૮૪.૨૦ મીટરની સપાટી રહેવા પામી છે, જ્યારે નર્મદા નદીનું ગરૂડેશ્વર પાસેના ગેજ લેવલની ભયજનક સપાટી-૩૧.૦૯ મીટરની સામે ૧૪.૨૮ મીટર હોવાના અહેવાલ નર્મદા જિલ્લા પૂર નિયંત્રણ કક્ષ તરફથી પ્રાપ્ત થયાં છે.

તસવીર :જ્યોતિ જગતાપ, રાજપીપલા

TejGujarati