ત્રણ એરફોર્સ પસંદગી બોર્ડ, ગાંધીનગરના એર ઓફિસર કમાન્ડિંગ તરીકે કાર્યભાર સાંભળતા એર કોમોડોર સંજય વૈષ્ણવી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ત્રણ એરફોર્સ પસંદગી બોર્ડ, ગાંધીનગરના એર ઓફિસર કમાન્ડિંગ તરીકે કાર્યભાર સાંભળતા એર કોમોડોર સંજય વૈષ્ણવી

ગાંધીનગર: એર કોમોડોર સંજય વૈષ્ણવીએ 06 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ પ્રભાવથી 3 એરફોર્સ પસંદગી બોર્ડ, ગાંધીનગરના એર ઓફિસર કમાન્ડિંગ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. તેમણે એર કોમોડોર દેશપાલ સિંહ પાસેથી આ કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. આ નિયુક્તિ પૂર્વે, તેઓ ગુજરાત NCC નિદેશાલય ખાતે કામગીરીઓ સંભાળી રહ્યાં હતા.

TejGujarati