ધાર્મિક

સારથી ફાઉન્ડેશન અમદાવાદ દ્વારા જન્માષ્ટમી નાં શુભ દિવસે રોટી બનાવવાનું મશીન ની સેવા શરૂ કરવામાં આવી. આ મશીન થી એક કલાક માં ૬૦૦ રોટી બનશે. સંસ્થા દ્વારા જરૂરિયાત વાળા વ્યક્તિ ઓ માટે ભોજન ની સેવા

TejGujarati