એડવર્ડ જેનરે જીંદા બાદ,, જેણે રસીની શોધ કરી તેને સત સત નમન

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

એડવર્ડ જેનરે જીંદા બાદ,,
જેણે શીતળા જેવા ભયંકર રોગ ને માનવ જાતિને બચાવવા અથાગ પ્રયત્ન કરી રસી ની શોધ કરી તેને સત સત નમન

TejGujarati