વિનમ્ર વિનંતિ કરું વરસાદ ને, હવે તો વાદળે થી સીધાવ… – કુલીન પટેલ ( જીવ )

ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

વિનમ્ર વિનંતિ કરું વરસાદ ને, હવે તો વાદળે થી સીધાવ… ખેડૂતોએ તને પોંખવા ખેતરો ને ખેડી રાખ્યા, બાળકો એ કાગળની બનાવી રાખી છે નાવ, હવે તો તૂં આવ… મોર નું મ્હો ટહુકાઓ કરી કરી ને થાકી ગયું છે, કવિઓ દ્વારા મલ્હાર ગવાઈ ગવાઈ ને થંભી ગ્યો છે, પ્રજાજનો પરસેવા થી રેબઝેબ થઈ પોકારી રહ્યાં છે, બસ હવે બઉ થ્યું, માનપાન માગ્યા વગર પાણી તૂં વરસાવ..હવે તો તૂં આવ… જ્યોતિષો તારી આગાહી કરી થાક્યા, ટીટોડીઓ એ ખુલ્લાં ખેતરો માં ઈંડા મૂકીને તને આવકારવા આશા નાં તોરણ બાંધ્યા, સોશ્યલ મીડિયા માં ગુગલની માહિતીઓ ને પણ તેં ઠગારી … મન અમારાં હવે તેનાં પર થી ડગ્યા, ગુગલ અને જ્યોતિષો ની લાજ રાખી તૂં સંબેલાધારે વરસાવ, હવે તો તૂં આવ… વિનમ્ર વિનંતિ બે હાથ જોડી ને તને, શરમાયાં વગર તૂં જલ્દી જલ્દી આવ… ખેડૂતો નાં ખેતરો માં અનાજ પાણી તૂં વાવ.. હવે તો તૂં આવ… કુલીન પટેલ ( જીવ )

TejGujarati