ઓલિમ્પિક 2020નો એક માત્ર ગોલ્ડ મેડલ. આ સાથે ભારતનું ઓલિમ્પિક અભિયાન સમાપ્ત.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ઓલિમ્પિક

નીરજ ચોપરાએ ઇતિહાસ સર્જ્યો. એથ્લેટિક્સમાં 100 વર્ષ બાદ ગોલ્ડ મેડલ. ઓલિમ્પિક 2020નો એક માત્ર ગોલ્ડ મેડલ. આ સાથે ભારતનું ઓલિમ્પિક અભિયાન સમાપ્ત.

TejGujarati