આજથી શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં હિંડોળા ઉત્સવની શરૂવાત. – હેમંત ભટ્ટ ડાકોર

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

આજથી શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં હિંડોળા ઉત્સવની શરૂવાત ગોપાલ લાલજી ના દિવ્યક્ર દર્શનની ઝાંખી કરી એ યાત્રાળુએ ધન્યતા અનુભવી છે ઠાકોરજી ૩૦ દિવસ અલગ અલગ સુંદર હિંડોળે ઝૂલશે

TejGujarati