સુરેન્દ્રનગરમાં એક નવા મહિલા પીએસઆઇ નિરાલીબેન શુક્લની નિમણુંક થઇ

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

સુરેન્દ્રનગરમાં એક નવા મહિલા પીએસઆઇ નિરાલીબેન શુક્લની નિમણુંક થઇ છે. એક બ્રાહ્મણ મહિલા સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં પીએસઆઇ તરીકે નિમણુંક પામ્યા એ બદલ સમગ્ર બ્રહ્મ સમાજ હર્ષની લાગણી અનુભવે છે.
हर हर महादेव
जय सोमनाथ
जय परशुराम

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •