અમદાવાદ ના ૧૩૨ ફુટ ના રિગરોડ પર ના મોડેલ રોડ પર ગુજરાત બોટલિગ પાસે AMC એ ખોદવા મા આવેલ ખાડા મા ગેસ પાઈપ લાઈન ને ક્ષતિ ઓ પહોંચતા પાણી ઉછળી ઉછળી ને બહાર આવ્યું

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થમુખ્ય માગઁ પર ખોદવામા આવેલ ખાડા ને લઈ ને પખવાડિયા થી ચાલી રહેલા કામ ને લીધે ગેસ પાઈપ લાઈન ને નુકશાન થતા આજે ખાડા મા તેની અસર જોવા મળી હતી.

ગેસ કંપની ને કરવામાં આવી જાણ જોકે મુખ્ય માગઁ પર આ બનાવ બનતા તંત્ર પણ હરકત મા આવ્યું હતું

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •