અમદાવાદ શહેર ના અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગની ટીમ દ્વારા યુધ્ધ ના ધોરણે વેજલપુર વિસ્તારમાં સવેઁ પુરો કરવામાં આવ્યો.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

અમદાવાદ

અમદાવાદ શહેર ના અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગની ટીમ દ્વારા યુધ્ધ ના ધોરણે વેજલપુર વિસ્તારમાં સવેઁ પુરો કરવામાં આવ્યો.

તાજેતરમાં અમદાવાદના વેજલપુર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં આવતા અને આકસ્મિક આગમાં જે શ્રમજીવી પરિવારો ના ઝુપડા-કાચા મકાનો બળી ને ભસ્મીભૂત થઈ ગયા હતા અને તેઓ પાસે કોઈપણ જાતના આધારભૂત પુરાવા નહોતા તેવા પરિવારો ની મદદે સ્થાનિક ધારાસભ્ય શ્રી કિશોર ચૌહાણ ની રજુઆતો ને ધ્યાન મા લઈ ને પુરવઠા વિભાગ ના ઉચ્ચ અધિકારીઓની ટીમ એ એક સપ્તાહ નો સ્થળ પર સવેઁ કરી ને તમામ ઝુપડાવાસી ઓને અન્નબહ્મ યોજના મા સમાવેશ કરવા માટે નો સવઁ પુરો કયોઁ હતો. આ તમામ ઝુપડા -કાચા મકાનો મા રહેતા પરિવારો ગરીબ કલ્યાણ યોજના થી વંચિત ના બંને તે માટે તેઓ ને અન્નબહ્મ યોજના નું વિતરણ પણ તાકીદે સોમવાર થી સ્થાનિક ધારાસભ્ય કિશોર ચૌહાણ અને અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ ના અધિકારી ઓની દેખરેખ મા વિતરણ શરુ કરવામાં આવશે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે એકાદ પખિવાડયા પહેલા વેજલપુર વિસ્તાર ના શ્રમજીવી પરિવારો ના ઝુપડા ઓમા આકસ્મિક આગ પસરતા તમામ કાચા મકાનો સહિત ના ઝુપડા ઓ બળી જતા ઘરવખરી સહિત નો તમામ દસ્તાવેજી પુરાવા ઓ સાથે રેશનકાડઁ પણ રાખ થઈ જતા તેઓ માટે વિકટ સમસ્યા ઉભી થઈ હતી તેને ધ્યાન મા રાખી ને રાજ્ય સરકારે સવેદનશીલ અભિગમ દાખવતા સ્થાનિક ધારાસભ્ય કિશોર ચૌહાણ ની રજુઆતો ને અગઁતા આપી પુરવઠા વિભાગ એ તુરંત સવેઁ હાથ ધરી આવા અસરગસતો ની યાદી સવેઁ દ્દારા ત્યાર કરી ને તેઓ ને સોમવાર થી અન્નબહ્મ યોજના નું અનાજ વિતરણ શરુ કરવાની તૈયારી ઓને પણ આખરી ઓપ આપી દેવાયો તેમજ તેઓ ને રેશનકાડઁ પણ વિનામુલ્યે તમામ પરિવારો ને આપવામા આવશે.

TejGujarati