વાવાઝોડાએ મુંબઈના દરિયામાં જહાજ ડૂબાડ્યું, 170 ગુમ; 140થી વધારે લોકોને બચાવાયા

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

વાવાઝોડાએ મુંબઈના દરિયામાં જહાજ ડૂબાડ્યું, 170 ગુમ; 140થી વધારે લોકોને બચાવાયા

TejGujarati