ટોક તે વાવાઝોડાના પગલે દેશના પ્રથમ ગ્રીન રેલ્વે સ્ટેશનના 300 ફૂટ ઉપર લગાવેલા પતરા ઉડવા લાગ્યા.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

ટોક તે વાવાઝોડાના પગલે દેશના પ્રથમ ગ્રીન રેલ્વે સ્ટેશનના 300 ફૂટ ઉપર લગાવેલા પતરા ઉડવા લાગ્યા.સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કેવડિયા રેલ્વે સ્ટેશનના પતરા ઉડવાની ઘટનાને પગલે તંત્ર દોડતું થયું

TejGujarati