કોરોના વાયરસ સામે લડવા માટે દેશને વધુ એક આશાનું કિરણ મળ્યું.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

કોરોના વાયરસ સામે લડવા માટે દેશને વધુ એક આશાનું કિરણ મળ્યું

2-DG દવાને આજે લોન્ચ કરવામાં આવી
સામાન્ય લક્ષણ ધરાવતા દર્દીઓને અપાશે આ દવા…

TejGujarati