ભારે પવનના પગલે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર હવાઈ સેવા કરાઈ બંધ,

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

ભારે પવનના પગલે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર હવાઈ સેવા કરાઈ બંધ, આજે સાંજે સાડા સાત વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી હવાઈ સેવા બંધ

TejGujarati