અરબી સમુદ્રમાં ભારે કરંટ સાથે મોજા ઉછળતા જોવા મળ્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

દ્વારકાનો અરબી સમુદ્ર થયો રફ઼

અરબી સમુદ્રમાં ભારે કરંટ સાથે મોજા ઉછળતા જોવા મળ્યા

સમુદ્રના પાણીનો રંગ બદલાયો અને દરિયાએ ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું

વાવાઝોડું ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરે તે પહેલા જ દરિયો રફ બન્યો

TejGujarati